RODO

Dziś jest:

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 oraz 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych podopiecznych Polskiego Towarzystwa walki z Kalectwem (PTWzK) O/Przemyśl jest Prezes PTWzK O/Przemyśl ul. Barska 15, 37-700 Przemyśl
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji statutowych zadań Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem O/Przemyśl
 3. Osoby, których dane są przetwarzane, posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 4. Podanie danych osobowych związane jest z realizacją statutowych zadań m. in.:
  • Organizowania zbiórek publicznych
  • Zawarcia porozumień/umów z podopiecznymi dot. udzielenia pomocy w ramach pomocy społecznej ze środków 1 % i darowizn
  • realizacją zadań dofinansowanych ze środków PFRON - warsztaty terapii zajęciowej
  • realizacja zadań wynikających z innych umów o dofinansowanie zadań
  • realizacją spraw związanych z bieżącą działalnością PTWzK O/Przemyśl.

Dane kontaktowe:

Administrator Danych:
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem O/Przemyśl
tel.: 16 679 08 69
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:

 1. informacja dla podopiecznych podpisujących umowy
 2. informacja dla darczyńcy
 3. informacja dla kontrachenta

Informacyjna dla podopiecznych
podpisujących porozumienie/umowę z PTWzK O/Przemyśl
dotycząca przetwarzania danych osobowych


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem O/Przemyśl ul. Barska 15, 37-700 Przemyśl
 2. Kontakt z Administratorem Danych/IODO : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon 16 677 80
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji porozumienia/umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz Art. 9 ust. 2 lit. a i d ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. Z art. 74 ust.2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości. Pani/Pana dane osobowe oraz wizerunek mogą być również przetwarzane w celu informowania w mediach i publikacjach o działalności Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO tj. odrębnej zgody, w przypadku ewentualnych sporów dane mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/ współpracownicy Administratora oraz dostawcy usług technicznych i organizacyjnych. Zakres w/w usług obejmuje jedynie usuwanie awarii sprzętu i/lub systemów oraz usługi modyfikacji i funkcjonalności systemów, podczas których świadczący usługę może mieć wgląd w przetwarzane przez administratora dane.
 5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od rozwiązania/ wygaśnięcia porozumienia/umowy, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – do momentu jej odwołania. Dane osobowe przetwarzane w celu wykonywania rozliczeń będą przechowywane przez Administratora przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa a dane przechowywane w celu dochodzenia roszczeń będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodnośc z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu
 9. Państwa dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia porozumienia/umowy.

Informacyjna dla darczyńcy
PTWzK O/Przemyśl
dotycząca przetwarzania danych osobowych

 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem O/Przemyśl ul. Barska 15, 37-700 Przemyśl
 2. Kontakt z Administratorem Danych/IODO : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon 16 677 80
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. Z art. 74 ust.2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz w związku z art. 26 ust.7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 4. Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/pana danych osobowych: imię i nazwisko, dane adresowe, numer rachunku bankowego, inne dane dotyczące w tytule wpłaty. Państwa dane osobowe zostały przekazane administratorowi przez banki z którymi Administrator zawarł umowy na świadczenie usług bankowych.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/ współpracownicy Administratora oraz dostawcy usług technicznych.
 6. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu
 10. Państwa dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Informacyjna dla kontrahenta
PTWzK O/Przemyśl
dotycząca przetwarzania danych osobowychZgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem O/Przemyśl ul. Barska 15, 37-700 Przemyśl
 2. Kontakt z Administratorem Danych/IODO : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon 16 677 80
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz w celu wystawiania rachunków/faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. Z art. 74 ust.2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości. W przypadku ewentualnych sporów dane mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/ współpracownicy Administratora oraz dostawcy usług technicznych i organizacyjnych oraz podmioty uczestniczące w realizacji umowy.
 5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od rozwiązania/ wygaśnięcia umowy. Dane osobowe przetwarzane w celu wykonywania rozliczeń będą przechowywane przez Administratora przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa a dane przechowywane w celu dochodzenia roszczeń będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodnośc z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu
 9. Państwa dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy.

Plan działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przemyślu