Regulamin

Dziś jest:

Regulamin

Regulamin Organizacyjny
WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ w PRZEMYŚLU
z dnia 29 października 2012 r.

Przepisy ogólne:

  1. Regulamin Warsztatu Terapii Zajęciowej zwany dalej Regulaminem ustala sposób funkcjonowania WTZ przy Polskim Towarzystwie Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu zwanych dalej "Warsztatem" oraz związane z tym prawa i obowiązki uczestników oraz personelu.
  2. Przepisy Regulaminu obowiązują wszystkich uczestników oraz wszystkich pracowników Warsztatu.

Pobierz Regulamin Organizacyjny

Plan działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przemyślu