Ramowy plan działania

Dziś jest:

Ramowy plan działania

PLAN DZIAŁALNOŚCI
WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ
w Przemyślu, ul. Sobótki 23

Założenia ogólne:

Warsztat Terapii Zajęciowej przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych, w stosunku do których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności ze wskazaniem terapii zajęciowej. Celem warsztatu utworzonego przez Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu jest rehabilitacja społeczna, zawodowa i medyczna osób z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, zaburzeniami psychicznymi lub z inną niepełnosprawnością orzeczoną przez Komisję ds. orzekania o niepełnosprawności. Najważniejszym zadaniem Warsztatu Terapii Zajęciowej jest prowadzenie procesu terapeutycznego i rehabilitacji medycznej tak, aby osoby niepełnosprawne uczestnicy WTZ- osiągnęli możliwie najwyższy stopień przystosowania do życia społecznego i do pracy.

Pobierz Plan działalności

Plan działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przemyślu